Liivalauaga sõitmine ja kõrbeseiklused Lähis-Idas.