Sandboarding i avanture na pustinjskim dinama u Centralu, Jugoistok, i Istočne Azije.