ກະດານ sandboards ແລະ sand dune sleds ທີ່ດີທີ່ສຸດ [2022]

ການຂຶ້ນເຮືອຊາຍ ແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນເທິງດິນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນກິລາປະເພດດັ້ງເດີມບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຂີ່ດິນຊາຍ.. ມັນບໍ່ແມ່ນຈົນກ່ວາຜູ້ຜະລິດກະດານເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ແຜ່ນ Formica ແລະພື້ນຜິວກ້ຽງອື່ນໆສໍາລັບພື້ນຖານ sandboard ທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງແລະປະຕິບັດ tricks ກ້າ.…

2 ຄຳເຫັນ

ສິ້ນສຸດເນື້ອໃນ

ບໍ່ມີໜ້າໃຫ້ໂຫລດອີກຕໍ່ໄປ