• Opublikowany post:Wrzesień 1, 2023
  • Kategoria postu:Akcesoria
  • Wstawiać komentarze:0 Uwagi

Ostatnia aktualizacja we wrześniu 4, 2023

Hiking in hot weather can be a challenge, especially when it comes to keeping your feet cool and comfortable. The wrong socks can make your feet sweat and chafe, leading to blisters and discomfort.

That’s why it’s important to choose the right socks for hiking in hot weather. The right socks will wick away moisture, keep your feet cool, and prevent blisters.

W ramach programu partnerskiego Amazon i eBay Partner Program, zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.

Socks for summer hiking in hot weather
Best Socks for Hiking in Hot Weather

There are a few things to look for when choosing socks for hiking in hot weather. Pierwszy, the socks should be made from a moisture-wicking material. This means that the socks will transfer sweat away from your skin and keep your feet dry. Merino wool is a good choice for moisture-wicking socks. It is also naturally odor-resistant, so your feet won’t start to smell after a long day of hiking.

Drugi, the socks should be breathable. This means that the socks will allow air to circulate around your feet, which will help to keep them cool. Socks made from synthetic materials, such as Coolmax, are typically breathable.

Trzeci, the socks should provide some cushioning. This will help to protect your feet from the rocks and other obstacles that you may encounter on the trail. Jednakże, you don’t want the socks to be too thick, as this can make your feet hot.

Wreszcie, the socks should fit well. They should not be too tight, as this can restrict blood flow and cause blisters. They should also not be too loose, as this can cause the socks to bunch up and rub against your skin.

Poniżej, a curated list of the best socks for hiking in hot weather:

Darn Tough Micro Crew Cushion Socks

Darn Tough Micro Crew Cushion Socks are made from a blend of merino wool and nylon, and they offer a good balance of moisture-wicking, oddychalność, and cushioning. They are also durable and come with a lifetime warranty. These socks are a good choice for hikers who want a comfortable and supportive option that will last for years.

The merino wool in these socks is naturally odor-resistant, so your feet won’t start to smell after a long day of hiking. The cushioning in the heel and toe helps to protect your feet from the rocks and other obstacles on the trail. And the seamless construction helps to prevent blisters.

Darn Tough Micro Crew Cushion Socks

Smartwool PhD Outdoor Light Hiking Socks

Smartwool PhD Outdoor Light Hiking Socks are also made from merino wool, and they are designed to be lightweight and breathable. They are not as cushioned as the Darn Tough Micro Crew Cushion Socks, but they are still comfortable and supportive. These socks are a good choice for hikers who want a lightweight and breathable option.

The lightweight construction of these socks makes them ideal for hot weather hiking. The merino wool is also naturally moisture-wicking, so your feet will stay dry even when you’re sweating.

Smartwool PhD Outdoor Light Hiking Socks

Wrightsock Performance Cool Mesh Hiking Socks

Wrightsock Performance Cool Mesh Hiking Socks are made from Coolmax and nylon, and they have a mesh construction that helps to keep your feet cool and dry. They are not as cushioned as the other socks on this list, but they are still comfortable and breathable. These socks are a good choice for hikers who want a cool and lightweight option.

The mesh construction of these socks helps to promote airflow, which helps to keep your feet cool. The Coolmax fabric is also moisture-wicking, so your feet will stay dry even when you’re sweating.

Wrightsock Performance Cool Mesh Hiking Socks

Salomon Speedcross 4 Skarpety

Salomon Speedcross 4 Socks are made from a blend of merino wool, nylon, and polyester, and they have a seamless construction that helps to prevent blisters. They are also durable and provide good cushioning.

These socks are a good choice for hikers who want a comfortable and supportive option that will prevent blisters.

The seamless construction of these socks helps to reduce friction, which can help to prevent blisters. The cushioning in the heel and toe helps to protect your feet from the rocks and other obstacles on the trail.

Salomon Speedcross 4 Skarpety

Danish Endurance Merino Wool Hiking Socks

Danish Endurance Merino Wool Hiking Socks are made from a blend of merino wool and nylon, and they offer a good balance of moisture-wicking, oddychalność, and cushioning. They are also durable and come with a lifetime warranty. These socks are a good choice for hikers who want a comfortable and supportive option that will last for years.

The merino wool in these socks is naturally odor-resistant, so your feet won’t start to smell after a long day of hiking. The cushioning in the heel and toe helps to protect your feet from the rocks and other obstacles on the trail. And the seamless construction helps to prevent blisters.


When choosing hiking socks for hot weather, look for socks made from a blend of merino wool and nylon.

Merino wool is naturally moisture-wicking and odor-resistant, while nylon provides durability and support. Socks with a loose weave will promote airflow and keep your feet cool.

Avoid socks made from synthetic materials, such as polyester, as these materials can trap heat and make your feet sweat. Make sure the socks fit well, not too tight or too loose, to avoid restricting blood flow or bunching up.


Przeczytaj także: Najlepsze skarpety do piasku do siatkówki plażowej, Piaskowa piłka nożna & Więcej

Ikona logo sandboarding.com

Twoje nr 1 źródło informacji o świecie sportów piaskowych i pustynnych podróży przygodowych. Nasze artykuły są wynikiem szeroko zakrojonych badań, osobiste doświadczenie, i dzielenie się wiedzą w globalnej społeczności sandboardingowej.