Dunat e mëdha të rërës Kobuk janë shkretëtira e fshehur me rërë e Alaskës

Explore the Great Kobuk Sand Dunes in Alaska's Kobuk Valley National Park. These towering dunes, formed by ancient glaciers, offer a unique and otherworldly experience with soaring heights and summer temperatures reaching over 100 gradë. Accessible by plane or car, visitors can hike or take ATV tours to discover this hidden desert.

0 Komentet

Fillon ndërtimi i projektit më të madh në botë për energjinë e rinovueshme në Mongolinë e Brendshme

Ka filluar ndërtimi i projektit më të madh në botë të energjisë së rinovueshme në shkretëtirë në Mongolinë e Brendshme, Kinë. Projekti, duke u zhvilluar nga China Three Gorges Corporation dhe Inner Mongolia Energy Group, ka një kosto të vlerësuar prej 11 miliardë dollarësh. Projekti do të përfshijë erën, diellore, dhe ruajtjen e energjisë dhe pritet të bëhet projekti më i madh i energjisë së rinovueshme të këtij lloji që po zhvillohet aktualisht globalisht. Faza aktuale e ndërtimit përfshin 1 GW kapacitet diellor të pajisur me ruajtje të energjisë.

0 Komentet

Desert Trees: What Trees Grow in the Desert?

Deserts are highly inhospitable environments were vegetation struggles to grow, but desert trees have adapted to survive and thrive in arid and semi-arid regions with little water and high temperatures. These trees have undergone a number of adaptations that allow them to survive in these harsh conditions. They often have…

0 Komentet

Fundi i përmbajtjes

Nuk ka më faqe për të ngarkuar