Ván trượt cát tốt nhất và xe trượt tuyết trên cồn cát [2022]

Trượt ván trên cát và trượt tuyết trên cồn cát gây ra những khó khăn đặc biệt khiến các loại thiết bị thể thao trên ván truyền thống không phù hợp để cưỡi trên cát. Chỉ cho đến khi các nhà sản xuất ván bắt đầu sử dụng tấm laminate Formica và các bề mặt nhẵn khác cho đế ván cát, các tay đua mới có thể đạt được tốc độ cao và thực hiện các thủ thuật táo bạo…

2 Bình luận

Kết thúc nội dung

Không còn trang nào để tải