עס זענען דערווייַל קיין הודעות ארויס אונטער דעם קוויטל.